Значението на националната доктрина

Истината е, че в България няма последователна политика в нито една сфера,

за това няма и при20140303.vmumwpboqh[1]знак на възход в отделните политики.

Не може в държава, в която има толкова проблеми да не се формулира единна платформа в защита на жизненоважните национални интереси.

Липсата на обща национална доктрина говори за остра липса на характер сред българския политически елит. И в това се изразява основата на самия проблем.

Пасивността на обществото по темата пък доказва неговата масова политическа незрялост. Разбира се и тази форма на непродуктивност има своето логично обяснение.

При наличието на национална доктрина, задължителният й характер би отнел вниманието на политиците от изпълнението на олигархичните цели, а и на своите собствени такива. Практическото прилагане на политиките заложени в самата доктрина застрашават корпоративните интереси, защото курсът на националната доктрина, би бил различен от този на задкулисието. Пречка са и самите партии. Тяхното политическо противопоставяне се изразява в примитивно словесно крещене, което ги лишава от възможността за консенсус по националните политики. При подобна ситуация консенсусът може да се възпроизведе само от обществото. Днес, то също е силно партизирано, силно разделено и то  по един видимо изкуствен начин. Разделението не се гради на противоположни политически идеологии, а на противоположни корпоративни цели, които умело се мултиплицират в крайно различни политически послания. Това лишава обществото от дебатиране и го въвежда в режим „за“ или „против“. Така поставените рамки на обществено- политическото мислене, го правят лесно контролируемо и отнемат възможността му за развитие на собствена политическа сетивност. То просто се възпитава в споменатия режим, при който няма идеология, а само посредствена реторика. Това улеснява реализацията на отделните интереси. Много по-трудно биха се реализирали те, ако преминат през партийната идеология, тъй като тя го ограничава, а интересът не е нито ляв, нито десен. Той е личен,групов, корпоративен,  или изцяло властови. Така се стига до логичното, а именно, че нито ГЕРБ  са толкова десни, нито БСП  са толкова леви, нито пък ДПС са толкова либерални. Тук няма идеология. Тя е просто призма, през която се пречупват истинските цели.

Споделяне чрезShare on FacebookShare on LinkedIn

Be the first to comment on "Значението на националната доктрина"

Leave a comment

Your email address will not be published.